KLJUČAVNIČARSTVO

V naši ključavničarski delavnici nudimo različne usluge in sicer:
- krivljenje različnih profilov na profilnem zavijalnem stroju
- prebijanje materiala na hdravličnem prebijalnem stroju
- razrez profilov na žagi
- upogibanje manjših kosov 
- razna varilska dela          

  Profilni zavijalni stroj HAKO HPR110            

  Profilni zavijalni stroj je računalniško podprt in je primeren za krivljenje več enakih  
  kosov. Krivimo tudi posamezne kose.
  Največja velikost profila za 
  krivljenje je 140 mm    

  Karakteristike krivilnega
       stroja HPR 110
    
stroj        


  Žaga PILOUS AGR 380            

  Na žagi lahko razrežemo različne profile do širine 500 mm pod kotom +/- 60°     

žaga 

  Prebijalni stroj IWD 55 DURMA           

  Na prebijalnem stroju lahko prebijamo različne vrste materiala.
  Primer prebijanja:
  fi 20 v 20 mm 
  fi 40 v 10 mm     

stroj 

  Horizontalni upogibni stroj SIMASV T40
            
  Po potrebi lahko upogibamo manjše kose 

stroj
Nazaj - prva stran